Termes i condicions específics del servei Inlexa

Data d’última actualització: 24 d’octubre de 2021.

Nelio Software, S.L. («Nelio») et prestarà serveis gratuïts i de pagament de l’Inlexa (el «Servei»), descrit a continuació, subjecte a (i) els termes i condicions aplicables a tots els serveis de Nelio (veure Termes i condicions comuns dels serveis de Nelio) (els «T&C Comuns») i (ii) els termes i condicions específics descrits a continuació (els «T&C específics d’Inlexa»). Els T&C Comuns i els T&C específics de l’Inlexa són referits conjuntament com els «T&C de l’Inlexa».

El Servei gratuït està vinculat a una clau d’accés proporcionada per correu electrònic per un període de 15 dies i com a usuari o usuària has de respectar les condicions d’ús que et són aplicables (veure Secció de Serveis Gratuïts de Nelio dels T&C Comuns) abans de sol·licitar una clau d’accés i usar Inlexa.

El Servei de pagament està vinculat a la Llicència (definida més avall) distribuïda per FastSpring, com a empresa distribuïdora de Nelio. Per la contractació de la Llicència, podràs beneficiar-te del Servei i acceptes sotmetre’t i quedar vinculat als T&C de l’Inlexa. Hauríes de verificar els T&C de l’Inlexa abans de contractar la Llicència i el Servei de Nelio.

El contingut de les pàgines Informació Legal de Nelio, Política de Privacitat de l’Inlexa i els Termes i Condicions comunes dels serveis de Nelio incloses en el lloc web de Nelio Software formaran part dels T&C d’Inlexa.

1. Objecte

Inlexa és un servei de correcció de textos per a un ús del llenguatge inclusiu i divers desenvolupat, de propietat i operat per Nelio. Nelio ofereix serveis de Inlexa gratuïts i de pagament en aquest Llocs Web.

La contractació i acceptació dels T&C de l’Inlexa et dóna dret a:

(i) una llicència limitada, no exclusiva i no transferible (la «Llicència») per a utilitzar una versió del complement de l’Inlexa en un nombre de dispositius. El Complement és distribuït per FastSpring, com a distribuïdor. El Complement estén l’entorn de Microsoft Word©, Microsoft PowerPoint©, Microsoft Outlook©, dels navegadors Chrome© i Mozilla Firefox© i del sistema de gestió de continguts de WordPress© i et permet poder revisar i corregir la inclusivitat i diversitat de textos. Les característiques detallades i avantatges del Complement es descriuen en aquest lloc web (clic aquí).

(ii) un servei de suport via email relacionat amb la instal·lació i administració del Complement.

2. Forma de contratació i preu

El Servei pot contractar-se exclusivament mitjançant una subscripció oferta per Nelio subjecta als termes, condicions i preus descrits en aquest lloc web (clic aquí)

El Servicio puede contratarse exclusivamente mediante una suscripción ofrecida por Nelio sujeta a los términos, condiciones y precios descritos en este sitio web (clic aquí).

La Llicència de subscripció per a qualsevol dels plans descrits en aquest lloc web és només per a ús personal. Els drets atorgats sota la Llicència no els pots utilitzar per a la teva clientela o llocs de terceres persones o per terceres persones. Si la teva clientela o d’altres terceres persones desitgen tenir la totalitat o part dels drets atorgats sota la Llicència, han de posar-se en contacte amb Nelio i adquirir els drets per a la seva pròpia Llicència i compte de Servei i només llavors podran tenir dret a utilitzar els drets concedits i la seva clau d’accès per als seus respectius llocs propis.

Nelio tindrà dret a desactivar el Servei, sense previ avís, en cas d’incompliment per part teva dels T&C de Inlexa o de les lleis aplicables. Les persones usuàries sense llicència i facilitadores d’aquest ús no autoritzat també seran responsable dels danys i perjudicis ocasionats.

FastSpring (una plataforma especialitzada en vendes segures i protegides per Internet, compatible amb PCI i que empra certificats SSL de Verisign), que accepta PayPal i totes les targetes de crèdit, opera com a empresa distribuïdora dels productes i serveis de Nelio. Per tant, tots els pagaments pels serveis s’efectuaran a través de FastSpring.

3. Lliurament del Complement

Després de el primer pagament de la Llicència i el Servei, rebràs un correu electrònic que inclou una URL personalitzada per a administrar el compte de la teva subscripció. Rebràs un segon correu electrònic que inclou la clau d’accès del teu compte i les instruccions de com pots descarregar el Complement, per a instal·lar-lo i activar la Llicència i la disponibilitat del Servei. En cas que tinguis alguna pregunta o necessitis suport, has de posar-te en contacte amb Nelio per correu electrònic a ajuda@inlexa.cat o emplenant el formulari en la nostra pàgina de contacte de Inlexa.

4. Suscripció

Qualsevol subscripció a la Llicència i al Servei es renovarà automàticament al final del període respectiu contractat (tret que ens hagis notificat el contrari expressament i per escrit), i els pagaments corresponents també s’efectuaran a través de FastSpring, com a empresa distribuïdora.

Si, dins dels 30 dies del primer pagament de la subscripció, decideixes no continuar amb la subscripció a la Llicència i a el Servei, a petició expressa i per escrit dins d’aquest termini de 30 dies, Nelio et reemborsarà el preu complet de l’import pagat. Per a això, has de posar-te en contacte amb Nelio mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ajuda@inlexa.cat o emplenant el formulari en la nostra pàgina de contacte de l’Inlexa per a sol·licitar a Nelio el reemborsament. No es faran reemborsaments després dels 30 dies següents a la data de subscripció, excepte en cas d’errors de facturació causats per Nelio.

Si desitges cancel·lar la Llicència i Servei, i per tant la subscripció (quan no sigui dins dels 30 dies de termini descrit en el paràgraf anterior), llavors hauràs d’accedir a una URL personalitzada (tal com es descriu en el paràgraf 3 (Lliurament del Complement)) i sol·licitar la cancel·lació almenys 48 hores abans que finalitzi el termini contractat. No es faran excepcions en aquest sentit i, si el pagament de la teva subscripció s’efectua automàticament per falta d’efectuar una sol·licitud de cancel·lació, es considerarà que has acceptat l’ampliació de la Llicència i el Servei per un període idèntic a l’anterior contractat. Nelio es reserva el dret de rebutjar la continuïtat dels drets en virtut de la Llicència i el Servei i cancel·lar la teva subscripció i revocar la Llicència i detenir el Servei per qualsevol raó amb 48 hores de pre-avís. En aquest cas, Nelio et reemborsarà una quantitat equivalent a la part del preu corresponent a la part proporcional del termini contractat pendent.

No podràs revendre, transferir, cedir, publicar o compartir o posar a la disposició de terceres parts qualsevol dret, o credencials d’accés, directament o indirectament, relacionats amb la Llicència i el Servei. No podràs utilitzar les imatges de productes, logotips, marques, o altres drets de propietat intel·lectual i industrial de Nelio sense el permís exprés i per escrit de Nelio.

Detalls de l’empresa

Denominación socia: Nelio Software, S.L.
Domicili fiscal: Carrer Pomaret 83, 08017 Barcelona
NIF europeu: ESB66034794
Dades Registrals: Registre mercantil de Barcelona, Volum 43.802, Llibre 0, Fulla 91, Pàgina B 438.690.

Oficines

Inlexa
Carrer Marie Curie 8-14
Parc Tecnològic de Barcelona Activa
08042 Barcelona, Espanya
Email: ajuda@inlexa.cat