Puc utilitzar la meva clau d’accés a un altre ordinador o dispositiu?

Pots utilitzar una clau d’accés a l’Inlexa fins a un total de 10 programes diferents alhora.

Per exemple, pots tenir l’Inlexa configurat a tres navegadors diferents i a dos programes ofimàtics (com ara Microsoft Word i PowerPoint), alguns dels quals estan instal·lats a l’ordinador de casa i altres, al de la feina.

Per tant, doncs, la limitació es troba en el número de programes des d’on s’està utilitzant la clau, però no en l’ordinador o dispositiu en sí.