Tinc problemes per pagar amb PayPal

Si el pagament amb PayPal no funciona, assegura’t que el teu navegador web no està utilitzant el mode incògnit o privat.