Es renova automàticament la meva subscripció?

Sí. Totes les subscripcions a l’Inlexa es renoven automàticament en completar-se el període contractat.

Si vols cancel·lar la teva subscripció, cal que ho facis com a mínim 48 hores abans de què finalitzi el període actual.