Com es generen les suggerències d’inclusivitat?

L’Inlexa és un assistent que utilitza intel·ligència artificial per a analitzar els teus textos i suggerir canvis que els facin més diversos i inclusius.

Les suggerències de l’Inlexa es basen en regles i convencions que s’han obtingut de diverses fonts. Les guies de llenguatge inclusiu que hem utilitzat han sigut realitzades per especialistes i les trobaràs al Instituto de las Mujeres (IMs) un organisme adscrit al Ministerio de Igualdad del govern espanyol: Guías para el uso no sexista del lenguaje.

Si bé aquest recull pot no ser exhaustiu, és d’allò més complet, ja que consta de 120 exemples de guies amb pautes sobre com utilitzar un llenguatge inclusiu, totes elles avalades per professionals en la matèria. Les suggerències inclouen un gran ventall de temàtiques: acadèmia, administració pública, comunicació i publicitat, esport i cultura, discapacitats, educació, laboral, salut, ciència i tecnologia, etc.